کدام فرزند ما موفق خواهد بود؟

جالب است بدانید که ترتیب تولد فرزندان رابطه ای نزدیک با موفقیت آنها خواهد داشت.
به نظر شما فرزند اول یا آخرین فرزند موفق ترند؟ تحقیقات و بررسی ها در این مورد نکات جالبی را ثابت کرده است که در این مطلب توضیحاتی در این زمینه خواهیم داشت.
مطابق تحقیقات فرزندان اول خانواده ها در رسیدن به موفقیت شاخص ترند و مشاغل مهم تری به دست می آورند و ۲۴ درصد در مقایسه با فرزندان بعدی فرصت موفقیت بیشتری دارند.
همچنین برادران بزرگتر از نظر روحی با ثبات تر و مسئولیت پذیرتر خواهند بود.
غالبا تلاش پدر و مادر بیشتر متوجه فرزندان اول است و توجه و نظارتشان نسبتا برای فرزندان دیگر کمرنگ خواهد شد.

 

 

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.