مرور رده

عطر

دوش عطر فرانسوی ها!

در زمان بیماری‌های واگیردار عطرسازان سعی می‌کردند عطرهایی بسازند که علاوه بر خوشبو کردن و استفاده در حمام و توالت ،…